Hukuk ve Muhakemat Birimi
12 Mart 2024

Hukuk ve Muhakemat Birimi
a) 659  sayılı  Kanun Hükmünde  Kararname  ile hukuk  birimlerine  verilen görevleri yürütmek.
b) Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerin zamanında alınmasında il sağlık müdürüne yardımcı olmak ve hukuki danışmanlık yapmak.
c) İl sağlık müdürlüğü birimlerince il sağlık müdürü imzası ile sorulan hukuki konularda görüş bildirmek.
ç) Bakanlığa hukuki görüş sorulmasını gerektiren konularda hukuki mütalaasını belirtmek
d) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 54 üncü maddesi kapsamındaki personele hukuki yardımda bulunmak.
e) Hukuki işlemlerle ilgili olarak yazışmalarda bulunmak.
f)Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslar arası katkı ve katılım sağlamak.
g) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak