Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi
10 Şubat 2020

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi
a) Bulaşıcı olamayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolüne yönelik ulusal programların (kalp ve damar hastalıkları, kronik hava yolu hastalıkları, böbrek hastalıkları, kas ve iskelet sistemi hastalıkları vb.) il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, etkilerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak.
b) Görev alanıyla ilgili evde sağlık hizmetlerini ilgili birimlerle birlikte planlamak.
c) Koruyucu kanser hizmetleri konusunda, halkın eğitimi için gerekli çalışmaları diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yürütmek, koordine etmek ve denetlemek.
ç) Trafik kazaları ve ev kazaları olmak üzere kazaların önlenmesi ve kontrolü konusunda paydaş kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak.
d) Sağlıklı   yaşlanma   ve  yaşlı  sağlığı   hizmetlerinin   geliştirilmesine  ilişkin ulusal programların  il düzeyinde  yürütülmesini sağlan1ak.
e) Veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.
f) Yaşlılık ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında ulusal program  geliştirmek, uygulamak, değerlendirmek.
g) Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
ğ) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.