Aile Hekimliği Birimi
10 Şubat 2020

Aile Hekimliği Birimi
a) Eğitim aile sağlığı merkezleri dahil aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili çalışmalarını yapmak.
b) Aile hekimliği ile ilgili; yerleştirme , gruplandırma denetim sonrası gruplandırma iş ve  işlemlerinin yürütülmesi, gezici ve yerinde sağlık hizmetleri, çalışma planları iş ve işlemlerini yürütmek.
c) Aile hekimliği hizmetlerinin il düzeyinde tanıtımı ile bu hizmetlerin nitelik ve nicelik bakımından en uygun şekilde sunumunu sağlamak.
ç) Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri (AHBS) uygulamalarının güncelleme çalışmalarını ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek.
d) Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgelerle ilgili taleplerin değerlendirilme ve faaliyetleri yürütmek.
e) Aile hekimlerinin vereceği sağlık hizmetlerinin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi ile güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.
f) Aile hekimliği uygulama modelinin geliştirilmesi için araştırmalar  yapmak, projeler üretmek , uygulamak ve aile hekimliği ile ilişkili ulusal ve uluslararası programların sahada uygulanmasını ilgili birimlerle iş birliği içerisinde sağlamak.
g) Tıpta uzmanlık  eğitimi  alan aile hekimliği  asistanlarının saha eğitimlerinin,  eğitim aldığı kurumlarla işbirliği içerisinde planlamasını yapmak.
ğ) Aile   hekimliğiuygulamalarıkapsamında  eğitimve  geliştirme  faaliyetlerini üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek.
h) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.