Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Birimi
17 Ekim 2019

Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Birimi
a) Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında , hatsa ve refakatçilerine yönelik hizmet vermek üzere bakım hizmetlerini planlayarak yürütmek ve gheliştirmek.
b) Sağlık bakım ve hasta hizmetleri bünyesinde çalışan personelin kaynak ihtiyaçla rını belirlemek ve ilgili işlemleri koordinasyon içinde yürütmek.
c) Sağlık bakım ve hasta hizmetleri bünyesinde çalışan personelin veri giriş işlemlerinin
koordinasyonunu sağlayarak yapmak.
ç) Sağlık bakım ve hasta hizmetleri bünyesinde çalışan personelin daha etkin sağlık hizmeti sunabilmesi için ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek.
d) Manevi destek  personeline  ilişkin işlemleri yapmak.
e) Gebe okullarının takibini yapmak.
f) Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.
g) Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak,
görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempoz yum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
ğ) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.