Özlük İşleri Birimi
17 Ekim 2019

Özlük İşleri Birimi
a)Sağlık ve yardımcı Sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta personelin asli memurluğuna atanma , ücretsiz izin ,hizmet birleştirme ve borçlanma ile hizmet puanı iş ve işlemleri yürütmek.
b)Tabip ve uzman tabiplerin Devlet hizmet yükümlülüğü takip ve tamamlama iş ve işlemlerini yürütmek.
c)Sağlık personelinin emeklilik ve fiili hizmet iş ve işlemlerini yürütmek. Hizmet  Takip Programı  iş ve işlemlerini  koordine etmek.
d) Sağlık personelinin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
e) Mal bildirimine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
f) Askerlik sevk ve tehir iş ve işlemlerini yürütmek.
g) Personel özlük dosyalarının devrine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
ğ) Sendikal iş ve işlemleri yürütmek.
h) Terfi ve intibak ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
ı) Şehitlik belgesi, başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve maaş ödülü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
i) Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.
j) Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
a) Avukatlık hizmetleri, genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, din hizmetleri , yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanların; asli memurluğa  atanma, ücretsiz izin,  hizmet birleştirme  ve borçlanma  ile hizmet  puanı iş ve işlemlerini  yürütmek.
b) Emeklilik ve fiili hizmet iş ve işlemlerini yürütmek .
c) Hizmet Takip Programı iş ve işlemlerini koordine etmek.
ç) Personelin , diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanmalarına ilişkin iş ve  işlemleri yürütmek .
d) Mal bildirimine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
e) Askerlik sevk ve tehir iş ve işlemlerini yürütmek.
f) Personel özlük dosyalarının devrine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ,
g) İlde görev yapan sürekli işçilerin özlük iş ve işlemlerini yürütmek .
ğ) Sendikal iş ve işlemleri yürütmek.
h) Terfi ve intibak ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
ı) Şehitlik belgesi, başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve maaş ödülü ile ilgili  iş  ve işlemleri  yürütmek.
i) Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.
j) Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapm ak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
k) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.