T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi

Güncelleme Tarihi: 03/04/2018

 HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 ÇOCUK ERGEN KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI BİRİMİ
 GÖREV TANIMI İLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ
 Birimin iş ve işlemlerini yürütmek Dr Hülya TEKİN 0324 3363951 (144)
 ÇEKÜS Biriminin tüm yazışma işlerini yapmak VHKİ Yasemin BURAN
 0324 3363951-148
 Gebe-doğum formlarını ilgili il ve ilçelere göndermek
 Dosya arşivlemesi yapmak
 Bebek Ölümlerini Önleme Programı Tıbbi Sekreter Fatma ÖZ
 0324 3363951-151
 Bebek Ölümleri ile ilgili yazışmaları yapmak
 1-4 Yaş Çocuk Ölümleri
 Bebek Ölümlerini Önleme Programı Ebe Fatma AKÇAKUYU
 0324 3363951-151
 1-4 Yaş Çocuk Ölümleri
 Bebek Ölümlerini Önleme Programı Çocuk Gelişimcisi Damla ATAMER
 0324 3363951-150
 Görme Taraması Programı
 Gelişimsel Kalça Displazisi
 Çocuk Güvenliğinin Sağlanması Programı
 Çocuk Gelişimi ile ilgili işler
 1-4 Yaş Çocuk Ölümleri
 Şubemizle ilgili duyuru, haberler ile dökümanların web sitesinde yayınlanmasını sağlamak
 Riskli Gebelikler Ebe Aysel MELLAŞ
 0324 3363951-147
 300 Günü Aşan Gebeliklerin Sonlanlandırılması
 Doğum Salonu Değerlendirmesi
 Riskli Gebelikler Ebe Bilgen PİR
 0324 3363951-147
 Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı
 Anne Dostu Hastane
 Adölesan İzlemleri
 300 Günü Aşan Gebeliklerin Sonlanlandırılması
 Doğum Salonu Değerlendirmesi
 Gebe Bilgilendirme Sınıfı Ebe Emel HAMAL
 0324 3363951-149
 Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmetleri
 Neonatal Resüsitasyon Programı
 Temel Yenidoğan Bakım Eğitimi
 İzlem Eksiklikleri
 Anne Sütü Eğitimlerini Vermek
 TSM ve Doğum Salonu Değerlendirmesi
 Üreme Sağlığı Eğitimleri Vermek
 Yenidoğan Tarama Programı (Uygunsuz Alımlar-İmhalar) Hemşire Ülkü KIVRAK GÖÇER
 0324 3365951-145
 Yenidoğan Tarama Programı Mükerrer Numune Takibi
 Yenidoğan Tarama Programı (Konjenital Adrenal Hiperplazi takibi)
 NTP Kapsamında Yabancı Uyruklu Vatandaşların Takibi
 NTP Kan Numunelerinin Girişi ve Gönderilmesi
 NTP Sistemi Entegrasyonu
 NTP Numune Kağıdı Lojistiğini Sağlamak
 NTP İstatistiklerinin Yapılması
 Yenidoğan Tarama Programı (FKÜ-TSH-BİO-KF günlük yayınlananların vakaların bildirilmesi) Ebe Hacer ÜNAL AYHAN
 0324 3365951-145
 Yenidoğan Tarama Programı Kistik Fibrozis Takibi
 Yenidoğan Tarama Programı Fenilketonüri Takibi
 Yenidoğan Tarama Programı 1 ayından Büyük Bebeklerin Takibi
 İşitme Tarama Programı Seray ERDEM
 0 324 3363951-146 
 Okul Çağı Çocuklarda İşitme Tarama Programı
 Şube İstatistik Çalışmaları
 Misafir Anne Uygulaması
 Gebe Demir Destek Programı
 Gebe ve Lohusalarda D Vitamini Destek Programı Uygulaması
 Demir Gibi Türkiye Projesi 
 Bebeklerde D Vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi ve Kemik Sağlığının Korunması Projesi
 Bebek Dostu Sağlık Kuruluşu Programı
 Hizmet İçi Eğitim Programının Hazırlanması DİLEK ÖZ
 0 324 3363951 - 145   
 Üreme Sağlığı Eğitimlerinin Organizasyonu
 Aile Planlaması Uygulama Eğitimlerinin Organizasyonu
 Anne Sütü Danışmanlık  Eğitimlerin Planlanması ve Sunulması
 Aile Hekimliği Birimlerinin  Bebek Dostu Çalışmalarının Değerlendirilmesi
 Hastanelerin Bebek Dostu Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve Denetimi
 Acil Obstetrik Bakım Programının Yürütülmesi
 Kontraseptif Malzeme Lojistiğinin Sağlanması
 Form 102-103 lerin TSİM Girişlerinin Yapılması
 Neonatal Tarama Programı Kapsamında  TSH ve Biyotinidaz Hastalıklarının Taranması ve Takipleri