T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastane Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 17/06/2019

 KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 HASTANE HİZMETLERİ BİRİMİ
 SAĞLIK OTELCİLİĞİ BİRİMİ
 GÖREV TANIMI İLGİLİ PERSONELİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ
 Temizlik, yemek, güvenlik, çamaşırhane, hasta karşılama gibi alanlarda çalışan personelin niteliklerini belirlemek. TEL: 0324 238 28 10 

Uzman Alihan CIRIK  dahili: 420
Hemşire Eylül ÇETİN dahili  422
                                                        
 Hizmet alımı ile çalışan personelin eğitim programlarını yapmak yönetmek ve kontrol etmek.
 Hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak amaçlı (temizlik, yemek, kantin, karşılama, vale, güvenlik vb… hizmetler) sağlık otelciliği hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 Otelcilik hizmetleri kapsamında kullanılacak olan malzeme, ekipman ve cihazların özelliklerini belirlemek, yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır bulundurulması için ilgili birimleri bilgilendirmek ve kontrolünü sağlamak.
 Görev alanıyla ilgili olmak üzere; hizmet alımı ile yaptırılan işlerin teknik şartnameye uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek.
 Hasta ve çalışan güvenliğini sağlayabilmek için ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
 Bakanlık ve Kurum tarafından belirlenen kalite standartlarının uygulanmasını, sürekliliğini ve geliştirilmesini sağlamak.
 Hizmet alımı ile çalışan personelin belirli periyotlarla yapması gereken iş talimatlarını hazırlatmak, uygulanmasını sağlamak, çalışma şartlarını ve hak takibini yapmak.
 Sağlık tesisinin tüm dış mekanla ilgili (Otopark, Meydan, Park, Bahçe vb…) düzenlemelerin takibini yapmak.
 Sağlık tesisinin tüm iç mekan düzenlemelerinin kalite standartlarına uygun, ergonomik olarak düzenlenmesini sağlamak.
 Ortamda bulunan ses düzeyi, ışık, sıcaklık, havalandırma gibi çevresel uyaranları kontrol ederek uygun hale getirilmesi için ilgili birimleri uyarmak.
 Yemek sunum saatlerini, refakatçi ve ziyaretçi uygulamalarını planlamak.
 Çamaşırhane hizmetlerinin uygun şekilde verilmesini sağlamak.
 Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesi olan hastanelerde anne otelleri planlamak ve anne otellerinde belirlenen standartlar doğrultusunda hizmet sürekliliği sağlamak.
 Sağlık tesisinde kurulmuş yada kurulacak olan refakat otellerinin standartlara uygun şekilde hizmet vermesini sağlamak.
 Görev alanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
 Kendisi ile ilgili diğer birimlerle iş birliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.
 Sağlık Bakanlığı politikaları doğrultusunda alanı ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
 ÇKYS ( Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi) üzerinden sürekli işçilere ait personel bilgi formlarının girilmesi ve kontrolünün yapılmasını sağlamak.
 Başkan ve Başkan yardımcılarının verdiği diğer görevleri yapmak. 

 

 KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
HASTANE HİZMETLERİ BİRİMİ
HAP BİRİMİ 
 Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı kamu sağlık tesislerinin Hastane Afet Planı çalışmalarını yapmak, HAP İnceleme ve Onaya gönderme işlemlerini yürütmek.        Uzman Alihan CIRIK     Dahili:420
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ebe Nurcan TURHAN  Dahili:428
SAĞLIK KURULU RAPOR İTİRAZ BİRİMİ
 GÖREV TANIMI İLGİLİ PERSONELİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ
İtiraz için yönetmelik 10.maddesi gereği işlem yapılmaktadır.
 Uzman Veysel YALDIZ         441
Zehra ASLAN                        410
Fatma UYKULU                    411
H.Sevinç ALGÜMÜŞ             412 
Şule GÜNGÖR                     442

0324 238 28 10 (441)                                                     
Özürlü Sağlık Kurulu raporuna itiraz ve yeniden değerlendirme yönlendirme işlemi yapılmaktadır
 Askerlik yükümlülüğüne tabii sevk işlemleri er ve erbaşların sağlık kuruluna Mersin Askeri Hastaneleri: Mersin Şehir Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi, Tarsus Devlet Hastanesi ve Silifke Devlet Hastanesine yönlendirme iş ve işlemlerini yapmak.
 Engelli sürücü adaylarının sağlık kurulu raporlarının iş ve işlemlerini takip etmek.